През 2010 година

СМР 2009

В и К Враца – Доставка на тръби и фитинги
В и К Пловдив – Доставка на тръби и фитинги
Челопеч Майнинг ЕАД –  Доставка на тръби и фитинги

Доставки 2009

„Агрия” АД Пловдив – Изграждане на водопровод
„Гимекспорт”  АД София – СМР сметище гр.Гълъбово
Есетра Комерс Болярци – Водопроводна инсталация
„Севлиевогаз 2000” АД – Изграждане на газопровод
„Профилинк” ООД Пловдив – Изграждане на въздуховод
„Терна” АД София – Изграждане на дюкери под ЖП линия
„Запрянови” ООД Асеновград – Изграждане на водопровод
„Ротаинженеринг” ООД – Реконструкция на водопровод
„Калцит” АД Асеновград – Изграждане на Сондаж
„А-Маркет” ЕООД – Изграждане на площадков водопровод и канализация
„Т-Тръстинженеринг” ЕООД – Изграждане на снежна инсталация
„Челопеч майнинг” ЕАД – Обсадна колона
ДПС Чекерица – Прокарване горски път
„Ниватурс Карузо” ЕООД – Площадков водопровод