През 2005 година

Доставки 2005

Балкангаз 2000 АД Ботевград – Доставка на тръби и фасонни части
Биовет АД – Пещера – Доставка на тръби и фасонни части
Варна про АД – Варна – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК АД – Ловеч – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ЕАД – Бургаз – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ЕООД – Хасково – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ЕООД – Варна – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД – Враца – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД – Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
Градус 1 ООД – Панагюрище – Доставка на тръби и фасонни части
КЦМ АД – Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Лизингова къща АД – София – Доставка на тръби и фасонни частиПластек ООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Пътища АД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Сигротех ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Сиенит инвест ООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Филипов ИС ООД Пазарджик – Доставка на тръби и фасонни части
Челопеч майнинг ЕАД Челопечy – Доставка на тръби и фасонни части

СМР 2005

“Биовет” АД гр. Пещера – Когенерираща централа 18 Mwe – Захранване с промишлена вода и вътр. Водопроводни мрежи
“КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен”- Цех “Електролитен” Установка на циркулационни помпи и смукателни колектори
“Градус – 1” ООД гр. Панагюрище – Инсталация за етилен гликол Птицекланица “Градус”
“Пътища” АД гр. Пловдив – Ремонт и рехабилитация на вътр. водопроводна мрежа
“Сиенит инвест” ООД гр. Пловдив – Питеен и противопожарен водопровод индустриална зона
“Орхание – 1″ ООД Ботевград – Водопровод и канализация к-с Евъргрийн палас”