през 1997 година

Доставки 1997

ГУСВ 62826 гр.Враца – Доставка на тръби
В и К Смолян – Доставка на тръби
В и К Сливен – Доставка на тръби и фасонни части 
Елфи – тех ООД Стара Загора – Доставка на тръби
ГУСВ Враца – Доставка на тръби
Белотекс Златоград – Доставка на тръби
Община Чепеларе – Доставка на тръби
Кметство Цалапица – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Монтана – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фитинги
Рострой Самоков  – Доставка на тръби
Община Лъки – Доставка на тръби
Община Девин – Доставка на тръби

СМР 1997

ГС Асеновград – Изграждане на път Мостово
ГС Асеновград – Строителство на горски кантон
МУ – Ректорат – Изграждане на водопровод
ГС Първомай – СМР път Мандра
ГС Първомай – Изграждане на горски път Драгойново
Община Асеновград – Основен ремонт зала
В и К ЕООД Смолян – Изграждане на водопровод
ГС Пловдив – Изграждане на път Плочник
ГС Пловдив – СМР Горски път Тъмръш
ГС Пловдив – Изграждане на водопровод
Асенова крепост ЕАД – Строителство на склад
ГС Бургас – Изграждане на ловен дом Приморско
ГС Кърджали – СМР Женда
Община Лъки – Изграждане на водопровод с. Манастир
ОЦК Кърджали – Изграждане на път
ТПК Кобет  – Изграждане на водопровод
ЕООД Алуминит – Изграждане на бетонови площадки
ЕООД Алуминит – Изграждане на тухлена ограда
Минерал ЕООД Баните – Изграждане на водопровод