История

Фирма „Бластбор”ООД изгражда множество водопроводи, канализации, газопроводи и химически инсталации на територията на България, сред които:

    – Изгражда първият в България външен водопровод от PEHD с трасе Леново – Искра.
    – Подменя изцяло водопроводната система на някой от кварталите в град Сливен, монтирани са магистрални водопроводи с размери от ф90, ф110 ,ф125, ф140, ф160, ф200, ф250 и са прикачени към тях нужните сградни отклонения.
    – Реализира проект по частично изграждане на водопровод и канализация в курортен комплекс „Слънчев бряг”.
  –  Изгражда централен газопровод в град Пловдив с диаметър на тръбите ф400. Участва в изграждането на газопреносната мрежа в град Севлиево.
    –  Подменя изцяло канализацията на ремонтирания основно бул.”Източен” в гр.Пловдив
    –  Фирмата работи съвместно с КЦМ-АД гр.Пловдив, където изработва химически инсталации от ПП тръби и плоскости, необходими за прозводството на комбината.
    –  Изграждане и монтиране на хидроизолация на питейни водоеми в гр. Доспат с обща кубатура 500 м3. За целта се използва ПЕ-ВП фолио с деблина 3мм., като се сглобява и запоява на базата на специялна технология използвана от вискоко квалифицираните служители на „Бластбор”ООД.
      „Бластбор”ООД осъществява проект на община Пловдив за напояване на зелените ивици между пътните платна на булеврдите в града. В изграждането на напоителната система се полагат тръби с вградени капкообразуватели.
lenovo iskra
kratko opisanie na proekt №BG16RFOP002-2.089-5110