Референции

Строителство

1. Грамота с приз “Социално отговорна строителна фирма за 2008г.”
2. Благодарствено писмо от Директора на НС „ПБЗН” – София – инж. Николай Николов
3. Препоръка от Министерството на земеделието и горите относно дейността на ф-ма „Бластбор” ООД в изграждането на горски пътища в системата на Национално управление по горите
4. Референция от „Профилинк” ООД относно изграждане на водопроводи и канализации
5. Референция от Директора на ОП „Градини и паркове”
6. Референция от „Болтинг Компани Клисура” ООД
7. Референция от „Бороспорт” АД относно изграждане на нисконапорен водопровод към инсталация за сняг, оттоци и въздушници, дренажна система към водоем от 30 000 м3
8. Референция от „Севлиевогаз-2000” АД относно изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Севлиево
9. Референция от „Юмикор Мед” АД относно изграждане на водопроводи за чисти води и инсталации и съдове за химически агресивни вещества
10. Референция от „НЕК-ЕАД”, ГУП-„Хидроелектроинвест” относно изграждане на водопроводна мрежа за водоснабдяване на с.Любча с дължина 10 000 м и Събирателна деривация „Осина” в района на Община Доспат и Община Сатовча
11. Референция от „Калцит” АД относно подмяна на водопровод и газопровод за административна сграда на „Калцит” АД
12. Референция от „А-МАРКЕТ” ЕООД
13. Референция от „КЦМ” АД – гр. Пловдив относно изграждане на промишлени инсталации, съдове и резервоари за агресивни разтвори, вани за електролиза, събирателен улей, бетонозащитно фолио на монолитен резервоар
14. Референция от „Юнион Миниер Пирдоп Мед” АД относно изграждане на водопроводи за чисти води и инсталации и съдове за химически агресивни вещества
15. Референция от „Държавно горско стопанство – Кричим” ДП, гр. Кричим към РДГ – Пловдив относно изпълнението на основен ремонт на горски автомобилен път „Язовир Въча – Черешовото – Велико” с обхват на СМР – частично ремонтиране на пътното легло по свлачищни и оводнени участъци, укрепване на тези участъци, корекция на канавки, ремонт на водостоци, настилане и изграждане на дренажи
16. Референция от Държавно ловно стопанство „Чекерица” относно ремонт, рехабилитация и заздравяване на автомобилен горски път III – степен Свлачището – Тъмръш с обхват на СМР – ремонтиране на пътното легло, изграждане и ремонтиране на отводнителни съоръжения и канавки, разчистване и укрепване на свлачища и откоси по трасето и насипване и стабилизиране на пътното трасе
17. Референция от Държавно ловно стопанство „Чекерица” относно инженерингово строителство на автомобилен горски път IV – степен Карадере – с. Свежен
18. Референция от Община Асеновград относно разчистване и частично укрепване на свлачище по път IV 86024 при км. 2 + 400
19. Референция от „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч относно ремонтиране, оборудване и пускане в експлоатация на сондажи за транспортиране на шлам
20. Референция от „ДИД – Иван Дончев” ЕООД относно изграждане на площадкови водопроводни и канализационни мрежи
21. Референция от “Гимекспорт” АД относно изграждане на съоръжение за съхраняване на отпадъци, произвеждани от ЕИ и ЕС – ТЕЦ “Марица Изток – 1” в гр. Гълъбово, с. Обручище
22. Референция от „В и К” ООД – Сливен относно изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения в Община Нова Загора и Община Сливен

Доставки