Услуги

 Основните дейности и услуги, изпълнявани от „БЛАСТБОР” ООД  са:

  –   Строителство и възстановяване на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване, газоснабдяване, тръбни системи за обратни води и химически агресивни среди;
–   Хидротехничеко строителство;
–   Строителство на депа за твърди битови отпадъци, агресивни отпадъци с полагане на геомембрани, геотекстилни и дренажни системи;
–   Строителство и ремонт на хидро-съоръжения с изолираща PE и PP мембрана;
–   Изолиране на плоски покриви на жилищни и промишлени сгради с PE фолио;
–   Строителство и възстановяване на пътища, настилки и пътни съоръжения;
–   Изграждане на рибовъдни ферми (садки, пътеки, понтони и други плаващи съдове и лодки)

За нас е важно да получите:

–    Богата гама от продукти за всяко приложение;
–    Пълно клиентско обслужване и сервиз;
–    Безупречен екип от специалисти;
–    Най-модерна техника;
–    Първокласни суровини;
–    Най-високо качество и контрол на технологичния процес;
–    Кратки срокове на доставката;
–    Конкурентни цени.