Сертификати

Сертификати от акредитирани институции

Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001:2008
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по СУК
Сертификат за Управление на Околната Среда ISO 14001:2004
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по УОС
Сертификат за Управление на Здравословни и Безопасни Условия на Труд OHSAS 18001:2007
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по СУЗБУТ
Сертификат за Управление на Информационната Сигурност ISO 27001:2005
Удостоверение за вписване на “Бластбор” ООД като редовен член в Камарата на строителите в България
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи II група, IV категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи III група, II и III категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи IV група, от I до III категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи V група

Сертификати от акредитирани институции

Сертификат за Управление на Качеството ISO 9001:2008
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по СУК
Сертификат за Управление на Околната Среда ISO 14001:2004
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по УОС
Сертификат за Управление на Здравословни и Безопасни Условия на Труд OHSAS 18001:2007
Декларация на ръководството на “Бластбор” ООД за политика и цели по СУЗБУТ
Сертификат за Управление на Информационната Сигурност ISO 27001:2005
Удостоверение за вписване на “Бластбор” ООД като редовен член в Камарата на строителите в България
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи II група, IV категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи III група, II и III категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи IV група, от I до III категория
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за строежи V група