През 1990 година

СМР 1990

Община Асеновград – Разширяване на път IV клас Републиканска пътна мрежа Орешец – Юрта
БКС Асеновград – Взривно-пробивни работи за изграждане водоем  15 000 м3 II етап
Общински съвет Асеновград – Взривно-пробивни работи на обект Юрта – Мостово I етап – Големия завой
Взривно  работи  по разширения път Орешец – Три могили