През 1999 година

Доставки 1999

„Шелгаз България” София – Доставка на тръби и фитинги
В и К Кюстендил – Доставка на тръби и фитинги
БКС Белово – Доставка на фитинги
В и К Ямбол – Доставка на фитинги
В и К Хасково – Доставка на тръби и фитинги
В и К Силистра – Доставка на тръби  и фитинги
Шел АД София – Доставка на тръби и фитинги
Вини ЕАД Сливен – Доставка на тръби и фитинги
В и К Царевец,  В. Търново –Доставка на тръби и фитинги
В и К Бургас – Доставка на тръби и фитинги
ЕТ „Водоканалстрой” Бургас – Доставка на тръби и фитинги
В и К Враца – Доставка на тръби и фитинги
Хидрострой Дуница – Доставка на тръби и фитинги
РДВР Пловдив – Доставка на тръби и фитинги
БТК  ЕАД София – Доставка на фитинги
ЕТ Нектон Варна – Доставка на тръби и фитинги
Община Дупница – Доставка на тръби и фитинги
Община Ябланица – Доставка на тръби и фитинги
ЕТ Аквапласт Хасково – Доставка на фитинги
Община Лозница – Доставка на тръби и фитинги
Поделение 62730 –Доставка на тръби
В и К Габрово – Доставка на фитинги
В и К Дунав Разград – Доставка на тръби и фитинги
Община Черноочене – Доставка на тръби и фитинги
КЦМ Пловдив – Доставка на тръби
Аквамонд ООД Пазарджик – Доставка на тръби и фитинги
СД Драгиев  Пловдив – Доставка на тръби  и фитинги
СД Дюлгер Смолян – Доставка на тръби
Община Средногорци – Доставка на фитинги
Минстрой Мадан  – Доставка на тръби
Поделение 4230 – Доставка на тръби
Валмекс  ООД София – Доставка на тръби
Минстрой Нови Искър – Доставка на тръби
ПТП Горна Оряховица – Доставка на тръби  и фитинги
В и К Йовковци В. Търново – Доставка на фитинги
В и К Дунав – Доставка на тръби  и фитинги
В и К Бялков Хасково – Доставка на фитинги
Техноинвест ООД Мадан – Доставка на тръби  и фитинги
Строителни войски Поделение 62280 – Заготовки за пречиствателна станция Медодобивен комбинат Пирдоп
Газинженеринг Габрово – Доставка на тръби
В и К Асеновград – Доставка на тръби и фитинги
В и К Пловдив – Доставка на тръби
БДЖ Горна Оряховица – Доставка на тръби и фитинги
СД Ардастрой Кърджали – Доставка на тръби и фитинги
Водоканалпроект Пловдив – Доставка на тръби
Биовет АД Пещера – Доставка на тръби и фитинги
В и К Благоевград –  Доставка на фитинги
В и К Димитровград – Доставка на тръби
В и К Петрич – Доставка на тръби и фитинги
Община Септември – Доставка на тръби и фитинги
Валмекс София – Доставка на фитинги
Община Борино – Доставка на тръби и фитинги
Финтех АД София – Доставка на фитинги
Община Черноочене – Доставка на тръби и фитинги
ДИД Дончев и син гр. Пловдив – Доставка на тръби и фитинги

СМР 1999

Флавия АД Пловдив – Изграждане на водопровод
В и К Пловдив – Заготовка Ново Село
В и К Пловдив – СМР Помпени станции Юг
В и К Пловдив – СМР у-ще П. Волов
В и К Пловдив – СМР бул.  Дунав
В и К Пловдив – СМР ул. Ст. Ботев
В и К Пловдив – Изграждане на водопровод кв. Коматево
В и К Пловдив – Изграждане на водопровод ул.”Ал. Стамболийски”
Хидрострой Дуница – Изграждане на водопровод
ЗК Кристал Пловдив – Изглаждане на инсталация за сярна киселина
„Шелгаз България” София – Ремонт на новоизграден газопровод за пълнене на бутилки пропан-бутан
Поделение 62730 – Изграждане на водопровод Кукленско шосе
Поделение 62730 – Изграждане на канализация с.Куклен
ЕТ Нектон Варна – Изграждане на водопровод  к.к.Златни Пясъци
Хидрострой Дуница – Изграждане на водопровод
Драгоица ЕООД – Монтаж на водопровод
Община Ябланица – Монтаж на водопровод
Кметство Златна Панега –Монтаж на водопровод
В и К Сливен –Монтаж на водопровод
КЦМ Пловдив – Направа на улей за електролит
КЦМ Пловдив – Заготовка и монтаж на байпас за цех сярна киселина
Инжстрой Пловдив – СМР Пещерско шосе
Доспатстрой Доспат – СМР с. Барутин
Поделение 66170 Челопеч – СМР гр.Пирдоп
Газинженеринг Габрово – Изграждане на водопровод Севлиево
Агрия АД – Изграждане на водопровод
Община Стамболийски – Изграждане на водопровод
НЕК Сестримо – СМР Осина
Еврогаз Пловдив – СМР
В и К Асеновград –Ремонт на водопровод
Пирдоп МЕД АД – Запечатване на депо с химически отпадъци от производствен процес