През 2002 година

Доставки 2002

В и К ООД – Враца – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Йовковци ООД – В. Търново – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Северни води ООД – София – Доставка на тръби и фасонни части
КЦМ АД – Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Понс Холдинг АД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
СМК Монтажи АД – Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
Трансстрой АД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части

СМР 2002

“Орфей” АД гр. Кърджали – Външен промишлен и питеен водопровод гр. Кърджали
“КЦМ” АД Пловдив – Надземен питеен и промишлен водопровод в участък ПКЦ
“КЦМ” АД Пловдив – Цех “Производство на цинк и кадмий” “КЦМ” Пловдив
“КЦМ” АД Пловдив – Разширение на цех за производство на цинк и кадмий
“КЦМ” АД Пловдив – Цех “Реконструкция електролитен” “КЦМ” Пловдив
“Българска оризарна” АД гр. Пловдив – Площадков водопровод в “Българска оризарна” гр. Пловдив
“КЦМ” АД Пловдив – Разширение на цех за производство на цинк и кадмий
“КЦМ” АД Пловдив – Направа връзка на “Алфа лавал” КЦМ гр. Пловдив
ДП “С В” СПМД – София – Затваряне и рекултивация на малка лагуна гр. Пирдоп
“Юмикор Мед” АД Пирдоп – Канализация за кисели води с РР тръби Ф 315 гр. Пирдоп
“ДИД  Дончев и син” Пловдив  – Кланица за добив на месо кв. Коматево гр. Пловдив