През 1994 година

СМР 1994

В и К ЕООД Асеновград – Основен ремонт на външен водопровод с. Иван Вазово
В и К ЕООД Асеновград – Реконструкция на водопровод  с. Патриарх Евтимово
В и К ЕООД Асеновград – Текущ ремонт на бряг при Чинар дере
ООД Инфратсруктура  София – Доставка на скален материал 
ДЛ гр. Кричим – Реконструкция на път Бабин камък – Бельови хармани – 2 300 м
ОбНС Лъки – Изграждане на водоем и външен водопровод- 5 100 м, с.Дряново
В и К Пловдив – Основен ремонт водопровод с. Куклен
В и К Пловдив –  Основен ремонт външен водопровод  Леново 3
В и К Пловдив –  Основен ремонт водопровод и водоем Стопански двор с.Свежен
В и К Пловдив –  Основен ремонт сухи филтри с. Бабек
ДЛ Стряма – Строителство стабилизиран горски път Братан – 4 000 м
ДЛ Първомай – Строителство на стабилизиран горски път Жълт Камък – 8 200 м
ОС Спектър ЕАД Пловдив – Извършване на взривни работи Кариера Ситово
Дъга 93 ООД Пловдив – Изпълнение на взривни работи кариера с. Куклен
Дъга 93 ООД Пловдив – Шкарпировки и разрушаване
ООД Инфраструктура София – Доставка на скален материал
АББ Инженеринг ООД гр. Пловдив – Изпълнение на специални и отговорни взривни работи на обект Яне Сандански