През 1996 година

СМР 1996

 ДЛ Стряма – Изграждане на път за местн. Братан
ГС Първомай – Изграждане на път „Жълт камък”
В и К ЕООД Пловдив – Водопровод Куклен
В и К ЕООД Пловдив –  Водопровод Леново-Искра
В и К ЕООД Пловдив – Ремонт станция Куклен
Община Асеновград – Изграждане на път Юрта – Мостово
Община Асеновград – Асфалтиране на настилки
Община Асеновград – Асфалтиране с.Избегли
ГС Асеновград – Изграждане на ловен дом
ГС Асеновград –  Изграждане на горски кантон „40-те извора”
ГС Асеновград – Ремонт база Инкая
Поделение 66340 Пловдив – Изграждане водоем Карлово
ГС Пловдив – Проектиране на път Плочник
УППМ-Министерство на Отбраната 46750 – Строителство на бензиностанция
УППМ-Министерство на Отбраната 46750 – Фасадно боядисване
Асенова крепост ЕАД – Ремонт на асфалтови настилки
ГС Клисура – Строителство на горски път „Бичкията”
ГС Клисура – Проект сграда „Разсадник”
ЛС Розино – Проектиране на сграда рибарник
В и К ЕООД Сливен – Монтаж на водопровод

Доставки 1996

В и К ЕООД Смолян – Доставка на тръби
В и К ЕООД Сливен – Доставка на тръби
В и К ЕООД Пловдив – Доставка на тръби
МУ – Ректорат – Доставка на тръб
ГУСВ 62826 гр.Враца – Доставка на тръби