През 1991 година

СМР 1991

БКС Асеновград – Изработване на покрив на парова централа
БКС Асеновград – Обшивка калкани на пароцентрала
БКС Асеновград – Обезшумяване Компресорна станция
„Пловдивинвест” Асеновград – Основен ремонт на ул. Георги Димитров и извършване на взривни работи
Кооперация Възраждане Асеновград – Разрушаване бетонова ивица в Цех 2
Кооперация Възраждане Асеновград –Ограда за склад за амбалаж и цех бозаджийски 
ДАХСМР към ТФ на САБ Филиал Пловдив – Пробиване на отвори за аспирация в гъсто-армиран стоманобетон
Агрострой Асеновград – Разрушаване на бетонова ивица в стопански двор с.Златовръх
Общиснки съвет Асеновград – Взривно-пробивни работи  за оформяне на шкарпи и разрушаване на козирки по трасето на пътя Юрта – Мостово II eтап