През 1993 година

СМР 1993

Астрой ООД – Разрушаване бетонови замазки и плоча, основен ремонт производствена сграда
ООД Шел България – Разчистване от бетонови елементи на терен за бензиностанция Шел и монтаж на цистерни за нефтопродукти
ООД Ситиком София – Изкопно-транспортни работи  на новострояща се бензиностанция Шел
ЕТ Нейкови гр.Пловдив – Извършване на взривни работи по ул.”Волга”
ДГС Кричим – Капитален горски път Връховръх – Бельови хармани – 6 800 м
ДГС Асеновград – Студената вода – Капитален горски път – 7 150 м