През 2003 година

Доставки 2003

Акватек ЕООД Варна – Доставка на тръби и фасонни части
Бургаспътстрой АД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Дупница – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Стара Загора – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Враца – Доставка на тръби и фасонни части
Водоканалстрой ООД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Северни Води ООД София – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Южни Води ООД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
ДП СВ СПМД Челопеч – Доставка на тръби и фасонни части
ЕТ Беркс Атанас Ангелов Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
КЦМ АД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Манастир Св.Троица Борово – Доставка на тръби и фасонни части
Понс холдинг АД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
Юмикор мед АД Пирдоп – Доставка на тръби и фасонни части

СМР 2003

ДП “СВ” Челопечене – Полагане геотекстил и РЕ фолио “Синята Лагуна” “Юмикор Мед” АД Пирдоп
“Булкар” ЕООД гр. Бургас – Водопровод х-л “Планктон” Слънчев Бряг
ДП”СВ” Челопечене – Облицовка резервоар с РЕ фолио Помпена станция “Юмикор Мед” АД Пирдоп
“КЦМ” АД Пловдив – Смукателен тръбопровод към помпа ХА160
“Юмикор Мед” АД Пирдоп – Питеен водопровод РЕ100 – Ф180 от водохващане нарека Славци до резервоар 40 м3″
Сигротех ЕООД Пловдив – Водопроводи ледена и студена вода “Млечна промишленост” гр. Пазарджик
“КЦМ” АД Пловдив – Смукателен тръбопровод към помпа ХА160
ДПСВ Район Пловдив – Облицовка резервоар с РЕ бетонозащитно фолио и тр.разводка шахта “КЦМ” АД Пловдив
“Юмикор Мед” АД Пирдоп – Ремонт и възстановяване дренажна канализация южно от северен портал
“КЦМ” АД Пловдив – РЕ тръбопровод за охлаждане на отработен електролит с топлообменник
“КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен” – РР улей за охлад. електролит, Смукателни тръбопроводи от РЕ тръби към помпи Х160-6бр.
Община Стамболийски – Изграждане на водопровод кв. Дуртлийски
ЕТ “Кочовски гарант” Пловдив – Водопровод Предачна фабрика