През 1992 година

СМР 1992

„Пловдивинвест” Пловдив – Изземване на серпентина до земно легло по път Юрта – с. Мостово;
„Пловдивинвест” Пловдив – Пробиване на взривни дупки и разрушаване на скален масив за прокарване на път IV клас
ДСК гр.Лъки – Основен ремонт покрив на Общинска болница Лъки
СОУ Христо Ботев гр. Лъки – Основен ремонт боядисване стол към пансион и пансион училище
СОУ Христо Ботев гр. Лъки – Ремонт на покрив на физкултурен салон към училището 
ОБНС гр.Лъки – Ремонт на Общинска болница гр.Лъки
БКС Асеновград – Разрушаване на бетонни стени за строителство на детска млечна кухня
БКС Асеновград – Пистолетно пробиване на взривни дупки в бетонова подпорна стена и извършване на взривни работи
КПТУ Възраждане Асеновград  – Разрушаване на бетонна полоса