През 2004 година

Доставки 2004

Черноморска техном.компания Варна – Доставка на тръби и фасонни части
Вулкано газ ООД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
ОЦК АД Кърджали – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Враца – Доставка на тръби и фасонни части
КЦМ АД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни част
В и К ООД Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Стара Загора – Доставка на тръби и фасонни части
Майнинг АД Челопеч – Доставка на тръби и фасонни части
Варна про АД Варна – Доставка на тръби и фасонни част
В и К ЕАД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
Роял ООД Добрич – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Ловеч – Доставка на тръби и фасонни части
ЕР София ООД Ихтиман – Доставка на тръби и фасонни части
Водоканалстрой ООД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
ЕТ Торкрет Валери Стоянов Бургас – Доставка на тръби и фасонни част
Бимак АД Челопеч – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ЕООД Хасково – Доставка на тръби и фасонни части
Благоустр. строежи ЕООД Бургас – Доставка на тръби и фасонни части

В и К ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части

СМР 2004

“ПН-Николов” ЕООД с.Войводиново – Външен и вътрешен водопровод Гъбарник
“Булкар” ЕООД гр. Бургас – Водопровод х-л “Планктон”
ЕТ “ВЕТ-33-Гьокчет Расим” гр. Асеновград – Водопровод Цех за месодобив 
“КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен” – Тръбопроводи за топлообмен-ник “Алфа Лавал” от РЕ тръби”КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен” – Въздуховоди от РР плоскост цех “Електролитен
“Агромил България” АД гр. Пловдив – Тръбопровод за нафта
 “КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен” – РР улей за електролит цех “Електролитен”
 “Есетра комерс” ООД с. Болярци – Язовир Кърджали – Садкова база
 “Неохим” АД гр. Димитровград – Защитно покритие канали в цех “ХВО”
 ДП”СВ” Челопеч – Полагане геотекстил и РЕ фолио “Синята Лагуна” “Юмикор Мед” АД Пирдоп
 “ОЦК” АД гр. Кърджали – Технологичени тръбопроводи от РЕ и РР тръби
 “ОЦК” АД гр. Кърджали – РР улей, тави и дистрибутори