През 1995 година

СМР 1995

Община Садово – Подготовка и асфалтиране на кръпки по пътна мрежа IV клас
Община Садово –  Изкърпване на асфалтови настилки с.Чешнигирово
Община Садово – Поставяне на тротоари и бордюри
Вено ООД – Взривни работи за разрушавае на фундаменти
В и К Пловдив –  Асфалтиране на кръпки по пътна мрежа IV клас
В и К Пловдив –  Основен ремонт на водопровод с. Леново – с.Искра
В и К Пловдив –  Авариен ремонт тръбопровод Каваклийка
В и К Пловдив –  Възстановяване тротоари и каменни настилки по моста  Първомай – Градина;
В и К Пловдив –  Възстановяване на асфалтови настилки след аварии;
В и К Пловдив –  Реконструкция главен водопроводен клон с.Куклен;
В и К Пловдив –  Основен ремонт водопровод с. Патриарх Евтимово I и II етап;
В и К Пловдив –  Основен ремонт водопровод  под мост Първомай – Градина;
В и К Пловдив –  Външен водопровод с.Пеново;
Църковно земеделско стопанство 40 – извора с.Мулдава – Извършване на СМР
ГС Асеновград – Строителство стабилизиран път Св. Илия – Сливата
ГС Асеновград –  Зимно снегопочистване обект „Инкая”
ГС Асеновград –  Проектиране на обект „Горски кантон „40-те извора””
Кметство Куклен – Изкърпване на асфалтови настилки
Кметство Куклен – Строителство на водопровод 
ГС Първомай – Стабилизиране горски път „Жълт Камък”
Кметство Тополово – Извършване на СМР
Община Асеновград – Баластрирани настилки по улиците на с.Патриарх Евтимово
Община Асеновград – Реконструкция и играждане на сметище с. Нови Извор
Община Асеновград – Зимно поддържане на градска пътна мрежа
Община Асеновград – Разчистване на пътя от храсти на пътя Асеновград – Лясково
Община Асеновград – Асфалтиране на улици с.Боянци
Община Асеновград –  Асфалтиране на ул. Бузлуджа
Община Асеновград –  Изграждане на канализация с.Патриарх Евтимово
ГС Клисура – Строителство на горски път „Бичкията”
АББ Инженеринг ООД гр.Пловдив – Изпълнение на специални и отговорни взривни работи
Асела ЕООД – Асфалтиране на кръпки
Пловдивинвест АД – Изграждане на канализация по главната улица на с.Куклен