През 2001 година

Доставки 2001

В и К ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Капитан Дядо Никола Габрово – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Царевец гр.Велико Търново – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Кюстендил – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Враца – Доставка на тръби и фасонни части
ЕТ Торкрет Валери Стоянов Бургас  – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
„Нектон” ООД Варна – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД Пазарджик – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Дупница ЕООД – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Йовковци ООД гр.В. Търново –  Доставка на тръби и фасонни части
Пластек ООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
В и К Плевен ЕООД гр.Плевен – Доставка на тръби и фасонни части
Водинженеринг ООД гр.Враца – Доставка на тръби и фасонни части
В и К ООД гр.Варна – Доставка на тръби и фасонни части
ВС Северни води ООД гр.София – Доставка на тръби и фасонни части
„Сиконко Билдинг” АД София – Доставка на тръби и фасонни части
„Топливо” АД София – Доставка на тръби и фасонни части
„МБ” ООД гр.Бургас – Доставка на тръби и фасонни части
„Водно строителство” АД Силистра – Доставка на машини
Община Кнежа – Доставка на тръби и фасонни части
ЕТ „Пандев Стоян Пандев” София – Доставка на тръби и фасонни части
„Хоризонт Иванов” ЕООД Плевен – Доставка на фасонни части

СМР 2001

В и К ЕООД Смолян – СМР Чепеларе
В и К ЕООД Сливен – Реконструкция на водопроводна мрежа
 „КЦМ” АД Пловдив  – Изработка на вани, улей, тръбни системи, шахти
НЕК ЕАД ГУП ХЕИ – Осина водохващане
„Булромпетролеум” ООД гр.Пловдив – Разтоварище за пропан – бутан
„Свети княз Борис” ЕООД Асеновград – Водоснабдяване с.Долни Воден
 „МРРБ” София – Водоснабдяване с.Червен
ЕТ „Здравокомерс Здравко Здравчев” Асеновград – Изработка на метални рамки и бункери