През 2006 година

СМР 2006

“КЦМ” АД Пловдив цех “Електролитен” – Цех “Електролитен” Улей за електролит от РР плоскости
ГД “Филипополис” Пловдив – Площадкови водопровод и канализация в бивша “Сирма” АД Пловдив
“Варна ПРО” АД гр. Варна – Газоразпределителна мрежа на гр. Пловдив
“Градус – 1” ООД гр. Панагюрище – Инсталация за етилен гликол Птицекланица “Градус”
“Рота инженеринг” ООД Пловдив – Сграда на “Рота инженеринг” Пловдив
“Биовет” АД гр. Пещера – Водопровод от “Чепински вриз” до “Биовет” АД Пещера
Веселин Гергинов гр. Хасково – Газопровод “Гергинов” гр. Хасково
“ОЦК” АД гр. Кърджали – Подмяна смукателен тръбопровод на Пречиствателна станция

Доставки 2006

Доверие 03 ООД Кърджали – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК  ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ЕООД Хасково – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Варна – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Видин – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Враца – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Димитровград – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
Варна про АД Варна – Доставка на тръби и фасонни части
Булгаринвест АД Шумен – Доставка на тръби и фасонни части
Профил ООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Газинженеринг ООД Севлиево – Доставка на тръби и фасонни части
Нектон 2 ООД Варна – Доставка на тръби и фасонни части
Челопеч майнинг ЕАД Челопеч – Доставка на тръби и фасонни части
Черноморска техном.компания Варна – Доставка на тръби и фасонни части