През 2007 година

Доставки 2007

Доверие 03 ООД Кърджали – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК  ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Враца – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Силистра – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК ООД Димитровград – Доставка на тръби и фасонни части
ВиК АД Ловеч – Доставка на тръби и фасонни частиЗапрянови 03 ЕООД  Асеновград – Доставка на тръби и фасонни части
Монолит АД Хасково – Доставка на тръби и фасонни части
ОП Градини и паркове Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Пътинженеринг ЕООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части
Саварона ЕООД Кърджали – Доставка на тръби и фасонни части
Челопеч майнинг ЕАД Челопеч – Доставка на тръби и фасонни части
Язов ООД Пловдив – Доставка на тръби и фасонни части

СМР 2007

 „Язов” ООД – ВиК на търговски комплекс ЖК Отдих и култура, гр.Пловдив
„Пътинженеринг” ООД – Канализация бул. Източен, гр. Пловдив
„Кумерио мед” АД – Газоходи за мокри електрофилтри, гр. Пирдоп
„ВиК” – Пловдив – Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Иван Асен II”, гр. Асеновград
„ДИД Дончев” ЕООД – Изграждане на външна канализация, с. Петково
„Ботлинг компани клисура” ООД  – Изграждане на захранващ водопровод за минерална вода, гр. Клисура
Общ. Пловдив – Система за капково напояване, гр. Пловдив
„Бибов и Ко” ООД – Изгрждане на водопроводна мрежа в централна градска част, гр.Пловдив