Укрепване на свлачище

Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV – 86024 (II-86), Лясково – Яврово – Добралък, от км 2+200  – км 2+500