Години

През 1990 година

СМР 1990 Община Асеновград – Разширяване на път IV клас Републиканска пътна мрежа Орешец – Юрта БКС Асеновград – Взривно-пробивни работи за изграждане водоем  15 000

Прочетете повече »

През 1991 година

СМР 1991 БКС Асеновград – Изработване на покрив на парова централа БКС Асеновград – Обшивка калкани на пароцентрала БКС Асеновград – Обезшумяване Компресорна станция „Пловдивинвест”

Прочетете повече »

През 1992 година

СМР 1992 „Пловдивинвест” Пловдив – Изземване на серпентина до земно легло по път Юрта – с. Мостово;„Пловдивинвест” Пловдив – Пробиване на взривни дупки и разрушаване

Прочетете повече »

През 1993 година

СМР 1993 Астрой ООД – Разрушаване бетонови замазки и плоча, основен ремонт производствена сградаООД Шел България – Разчистване от бетонови елементи на терен за бензиностанция

Прочетете повече »

През 1994 година

СМР 1994 В и К ЕООД Асеновград – Основен ремонт на външен водопровод с. Иван ВазовоВ и К ЕООД Асеновград – Реконструкция на водопровод  с.

Прочетете повече »

През 1995 година

СМР 1995 Община Садово – Подготовка и асфалтиране на кръпки по пътна мрежа IV класОбщина Садово –  Изкърпване на асфалтови настилки с.ЧешнигировоОбщина Садово – Поставяне

Прочетете повече »

през 1997 година

Доставки 1997 ГУСВ 62826 гр.Враца – Доставка на тръбиВ и К Смолян – Доставка на тръбиВ и К Сливен – Доставка на тръби и фасонни

Прочетете повече »