БългарскиАнглииски (English)Руски (Russian)

 

Открита е нова секция в Продукти : 

"Рибовъдни ферми" 

за отглеждане на риба

 

ЛогинВръзки

    login_03

   logo20plastec20small

 

     akuakare_logo

    logodvhead

      aop_logo     assen_logo

    

    

 

 

 

Услуги

    Основните дейности и услуги, изпълнявани от „БЛАСТБОР” ООД  са:

-   Строителство и възстановяване на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване, газоснабдяване, тръбни системи за обратни води и химически агресивни среди;

-   Хидротехничеко строителство;

-   Строителство на депа за твърди битови отпадъци, агресивни отпадъци с полагане на геомембрани, геотекстилни и дренажни системи;10

-   Строителство и ремонт на хидро-съоръжения с изолираща PE и PP мембрана;

-   Изолиране на плоски покриви на жилищни и промишлени сгради с PE фолио;

-   Строителство и възстановяване на пътища, настилки и пътни съоръжения;

 

  
Обновлено 23.05.2012 12:31
 

View My Stats